ZNP CHOJNICE
Konferencja Uniwerytetu Gdańskiego i ZNP

26 września 2015 r. na Wydziale Filologicznym UG odbędzie się konferencja: Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w klasie szkolnej. Integracja i/czy inkluzja? dla studentów, nauczycieli, pedagogów, logopedów, psychologów i rodziców.

Organizatorami konferencji są: Uniwersystet Gdański, Zarząd Okręgu Pomorskiego ZNP i Zarząd Oddziału ZNP w Pruszczu Gdańskim. Koszt udziału w  konferencji  wynosi - 50 zł.

 

 
Kursy języka angielskiego i kursy kwalifikacyjne – oferta OUPiS

W związku z wprowadzeniem obowiązkowych zajęć języka obcego w przedszkolach ZNP proponuje nauczycielom legitymującym się znajomością języka angielskiego w stopniu zaawansowanym lub pragnącym uzyskać takie uprawnienia skorzystanie z oferty OUPiS.

W ofercie:

 • kursy językowe na różnych stopniach zaawansowania
 • kurs kwalifikacyjny nadający uprawnienia do nauczania języka angielskiego (w połączeniu z zaświadczeniem o znajomości języka)

 

KURS JĘZYKOWY (J. ANGIELSKI ( A1 , A2, B1, B2)   PRZYGOTOWUJĄCY DO KURSU METODYCZNEGO
(uzyskanie kwalifikacji do nauczania języka angielskiego w szkołach i przedszkolach)

DLA

NAUCZYCIELI PRZEDSZKOLI I NAUCZANIA POCZĄTKOWEGO

 

Termin rekrutacji : 30 czerwca – 15 września 2015r.
Kursy – poziomy czas trwania  :  październik 2015 – czerwiec 2016
Podręcznik : English File 3 rd Edition Oxford University Press

Grupy : od 10 -  do 15 osób / liczba miejsc ograniczona /. Przydział do grup nastąpi po analizie testu poziomującego.
1) Poziom Elementary                                 120h,
2) Poziom Pre-Intermediate                     120h,
2) Poziom Intermediate                              120h,
4) Poziom Upper-Intermediate               120h.


Spotkania :  dwa razy w tygodniu tj.  poniedziałki / środy lub wtorki /czwartki w godz. 17.15 – 18.45 lub weekendy / soboty - niedziele / lub soboty – 1 raz w tygodniu

Tygodniowy wymiar godzin :  4 h ( 30 spotkań w roku akademickim ) ; 1 h = 45 min.

Cena kursu :  uzależniona jest od liczby uczestników (płatne w ratach)

Osoby zainteresowane udziałem w kursie prosimy o przesłanie wypełnionej i podpisanej karty zgłoszenia oraz poświadczenia o zatrudnieniu w szkole / placówce faksem lub pocztą.

Zgłoszenia prosimy kierować :  OUPiS ZG ZNP – filia Gdańsk

tel. 58 341 49 17; 58 739 51 63      fax : 58 301 97 18

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U.2013.1207 j.t) kwalifikacje do nauczania języków obcych w przedszkolach i klasach I−III szkół podstawowych posiada również osoba, która ma kwalifikacje do pracy w przedszkolach lub klasach I−III szkół podstawowych określone w § 4 ust. 1 lub 2, a ponadto legitymuje się jednym ze świadectw potwierdzających znajomość języka angielskiego, zgodnie z pismem DN PKE – 155/92 z dnia 6 marca 1992 r., w stopniu co najmniej podstawowym (np. FCE – ocena A lub B lub IELTS 5,0 – 6,0 pkt, itp.)

OFERTA szczegółowa - języki obce

KURS OGÓLNO-JĘZYKOWY (J. ANGIELSKI ( A1 , A2 )   PRZYGOTOWUJĄCY DO KURSU METODYCZNEGO

DLA

NAUCZYCIELI PRZEDSZKOLI I NAUCZANIA POCZĄTKOWEGO

 

Termin rekrutacji : 30 czerwca – 15 września 2015r.

Grupy : od 10 - do 15 osób / liczba miejsc ograniczona /

Liczba godzin: 120 h / 1h = 45 min. /

Spotkania : dwa razy w tygodniu / dni tygodnia do uzgodnienia /

lub jeden raz w tygodniu   / soboty / lub w weecendy

tygodniowy wymiar godzin : 4 h

Cena kursu : uzależniona jest od liczby uczestników (płatne w ratach)

Osoby zainteresowane udziałem w kursie prosimy o przesłanie wypełnionej i podpisanej karty zgłoszenia oraz poświadczenia o zatrudnieniu w szkole / placówce faksem lub pocztą.

Zgłoszenia prosimy kierować : OUPiS ZG ZNP – filia Gdańsk

tel. 58 341 49 17; 58 739 51 63     fax : 58 301 97 18

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz.U.2013.1207 j.t) kwalifikacje do nauczania języków obcych w przedszkolach i klasach I−III szkół podstawowych posiada również osoba, która ma kwalifikacje do pracy w przedszkolach lub klasach I−III szkół podstawowych określone w § 4 ust. 1 lub 2, a ponadto legitymuje się jednym ze świadectw potwierdzających znajomość języka angielskiego, zgodnie z pismem DN PKE – 155/92 z dnia 6 marca 1992 r., w stopniu co najmniej podstawowym (FCE – ocena A lub B; IELTS 5,0 – 6,0 pkt; TOFEL – egzamin ustny i pisemny; City & Guilds Level 1- poziom "Communicator") i ubiegających się o uzyskanie kwalifikacji do nauczania języka angielskiego w klasach I  - III i  przedszkolu, określonych w rozporządzeniu MEN.

 

KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO

( POZIOM ŚREDNIOZAAWANSOWANY ( B-2 )

DLA

NAUCZYCIELI JĘZYKA OBCEGO,

PRZYGOTOWUJĄCY DO EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO ZNAJOMOŚĆ JĘZYKA OBCEGO

 

Termin rekrutacji : 30 czerwca – 15 września 2015r.

Grupy : od 10 - do 15 osób / liczba miejsc ograniczona /

Liczba godzin: 120 h / 1h = 45 min. /

Spotkania : dwa razy w tygodniu / dni tygodnia do uzgodnienia /

lub jeden raz w tygodniu   / soboty / lub w weecendy

tygodniowy wymiar godzin :   4 h

Cena kursu : uzależniona jest od liczby uczestników (płatne w ratach)

Osoby zainteresowane udziałem w kursie prosimy o przesłanie wypełnionej i podpisanej karty zgłoszenia oraz poświadczenia o zatrudnieniu w szkole / placówce faksem lub pocztą.

Zgłoszenia prosimy kierować : OUPiS ZG ZNP – filia Gdańsk

tel. 58 341 49 17; 58 739 51 63     fax : 58 301 97 18 ;

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz.U.2013.1207 j.t) kwalifikacje do nauczania języków obcych w przedszkolach i klasach I−III szkół podstawowych posiada również osoba, która ma kwalifikacje do pracy w przedszkolach lub klasach I−III szkół podstawowych określone w § 4 ust. 1 lub 2, a ponadto legitymuje się jednym ze świadectw potwierdzających znajomość języka angielskiego, zgodnie z pismem DN PKE – 155/92 z dnia 6 marca 1992 r., w stopniu co najmniej podstawowym (FCE – ocena A lub B; IELTS 5,0 – 6,0 pkt; TOFEL – egzamin ustny i pisemny; City & Guilds Level 1- poziom "Communicator") i ubiegających się o uzyskanie kwalifikacji do nauczania języka angielskiego w klasach I - III i przedszkolu, określonych w rozporządzeniu MEN.

 

KURS KWALIFIKACYJNY PEDAGOGICZNO – METODYCZNY DO  NAUCZANIA JĘZYKA OBCEGO – język angielski

dla

NAUCZYCIELI  PRZEDSZKOLI I  KLAS NAUCZANIA POCZĄTKOWEGO I-III

Termin rekrutacji : 30 czerwca – 15 września 2015r.

Grupy : od 10 do 15 osób / liczba miejsc ograniczona /

Liczba godzin : 280 h / 1h = 45 min. /

Zjazdy : sobotnio-niedzielne / co drugi weecend /, w godz. 9.00-14.00 tj. 8h

Cena kursu : uzależniona jest od liczby uczestników (płatne w ratach)

Kurs przebiega  zgodnie z Ramowym Programem Kursu Kwalifikacyjnego Pedagogiczno-Metodycznego / MEN – Warszawa 1993. /

 

Osoby zainteresowane udziałem w kursie prosimy o przesłanie wypełnionej i podpisanej karty zgłoszenia oraz poświadczenia o zatrudnieniu w szkole / placówce faksem lub pocztą.

Zgłoszenia prosimy kierować : OUPiS ZG ZNP – filia Gdańsk

tel. 58 341 49 17; 58 739 51 63                   fax: 58 301 97 18

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz.U.2013.1207 j.t) oraz Programem kursu kwalifikacyjnego pedagogiczno-metodycznego – język angielski

kurs adresowany jest do nauczycieli legitymujących się:

dyplomem ukończenia studiów wyższych o profilu pedagogicznym ze specjalnością nauczanie początkowe lub dyplomem zakładu szkolenia nauczycieli (licencjat) w zakresie nauczania początkowego; min. 2-letnią praktyką zawodową; uzyskaniem pozytywnego wyniku egzaminu wstępnego z języka na poziomie średniozaawansowanym / nie jest konieczne posiadanie certyfikatów potwierdzających znajomość języka /; planujących dalsze i ustawiczne doskonalenie własnych kompetencji językowych poza ramami danego kursu i ubiegających się o uzyskanie kwalifikacji do nauczania języka obcego w I etapie edukacyjnym.

Kurs kwalifikacyjny kończy się uzyskaniem świadectwa,
wymaganego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji do nauczania j. obcego.

 

PODSTAWA PRAWNA:

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli
 2. Europejski System Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ)

OFERTA - KURSY JĘZYKOWE / j. angielski /. :

 1. Kurs ogólno- językowy - język angielski (A1, A2) przygotowujący do kursu metodycznego dla nauczycieli przedszkoli i nauczania początkowego
 2. Kurs języka angielskiego - poziom średniozaawansowany – B2 dla nauczycieli języka obcego przygotowujący do egzaminu potwierdzającego znajomość języka obcego
 3. Kurs kwalifikacyjny pedagogiczno-metodyczny do nauczania języka obcego – j. angielski dla nauczycieli przedszkoli i klas nauczania początkowego I-III.

Karta zgłoszenia

 
Lekcja dla rządu

19 maja 2015 roku w czasie obrad rządu odbyła się pikieta ZNP. Pracownicy oświaty manifestowali przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów 45 minut.

Związek domaga się poszanowania zawodu nauczyciela, zwiększenia nakładów na edukację, podwyżek wynagrodzeń nauczycieli, zahamowania likwidacji szkół przez samorządy oraz rozpoczęcia rzeczywistego dialogu społecznego.

Więcej…
 
Petycja ZNP

Uczestnicy Ogólnopolskiej Manifestacji Pracowników Oświaty ZNP wzywają Ministra Edukacji Narodowej do podjęcia rzeczywistego dialogu ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego.

Pani
Joanna Kluzik-Rostkowska
Minister Edukacji Narodowej


P e t y c j a

Uczestnicy Ogólnopolskiej Manifestacji Pracowników Oświaty ZNP wzywają Ministra Edukacji Narodowej do podjęcia rzeczywistego dialogu ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego w sprawach dotyczących:

 • zwiększenia nakładów na edukację,
 • poszanowania zawodu nauczyciela,
 • podwyżek wynagrodzeń nauczycieli,
 • zahamowania likwidacji szkół i placówek oświatowych,
 • zaprzestania łamania prawa przez samorządy,
 • wzmocnienia roli nadzoru pedagogicznego.
Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 8
© Copyright 2009 PR-POINT