Pieśń związkowa

"Oto dziś dzień krwi i chwały"

PIEŚŃ KRAJOWEGO ZWIĄZKU NAUCZYCIELSTWA LUDOWEGO W GALICJI 1906r

Hasłom naszym zawsze wierni  
Niesiem światło między lud;
W drodze naszej pełno cierni,
Życie szarpie nędza, głód
Lecz nie dla nas płacz niemęski
Ni zwątpienia cierpki zgrzyt
Dość tych cierpień, dość już klęski,
Czas już zdobyć lepszy byt !

Do sióstr , braci ślemy wici,
By związkowy wzięli chrzest,
Niechaj złączą się rozbici,
Bo w jedności siła jest.

Połączeni jak najściślej,
Krzepmy tylko własną moc;
Wtem zestrzelmy nasze myśli,
Jak ciemnoty zwalczyć noc.
Czcząc  ojczyste ideały,
Egoizmu tępmy chwast;
Umiłujmy naród cały,
Lecz nie idźmy w służbę kast.

Do sióstr, braci ślemy wici ……….

Niech myśl nasza będzie harda,
Męstwem ducha, siła cnót,
A służalstwu od nas wzgarda,
Niszczmy wszelki fałsz i brud !
Poświeceniem naszym dzielni
Walczmy mężnie o nasz byt !
W dziejach będziem nieśmiertelni,
Gdy wolności zbliżym świt !

Do sióstr , braci ślemy wici …….

 
© Copyright 2009 PR-POINT